El centre és un espai per a fomentar la salut i estimular el teu potencial per a viure amb major vitalitat, creativitat, plaer i satisfacció integrant totes les dimensions que conformen a la persona.

La nostra feina es fonamenta en aquests principis:
· l'enfocament i metodologia corporal-energètica
·
la inspiració dels principis humanistes
·
l'experiència en comunitat com espai que conté i catalitza el creixement individual.

                                                Justino Portillo

tallers teràpia individual
formació empreses i institucions
agost butlletí març 2014
castellano

Teràpia LOW-COST
Tractaments per a tots.

INFORMA'T